Föräldrar lever ut drömmar genom barnen

Pushande föräldrar är inget ovanligt inom idrottens värld. Man har alltid trott att de föräldrar som pressar sina barn till att göra saker, egentligen försöker uppfylla sina egna drömmar och så kan det faktiskt vara.

5625475-expecting-parents

Vi har skrivit om att det är många som pushar sina barn till att bli bättre på olika sporter.

”Allt för ofta får man läsa om idrottsstjärnor som berättar om den press de känt från sina föräldrar att prestera. Att göra bra ifrån sig i sport är något som många värdesätter och därför kan det vara problematiskt när sporten handlar om resultat framför att ha kul.” Läs mer.

Lever ut sina egna drömmar

Det har nu gjorts en studie om varför föräldrar väljer att pusha sina barn och resultatet visar något som många trodde var en anledning, nämligen att föräldrarna lever ut sina egna drömmar genom barnen. I den här studien undersökte man 73 föräldrar och i vilken utsträckning de försökte leva genom sina barn. Man fokuserade även på hur mycket föräldrarna såg barnen som en del av sig själva, istället för som självständiga människor. De föräldrar som ser sina barn som en del av sig själva upplever nämligen lättare barnens prestationer som om det vore deras egna.

Inte bra för barnens psykiska hälsa

En psykolog i samma artikel som skriver om studien säger att detta beteende från föräldrarnas sida kan påverka barnens psykiska hälsa. När barnen måste vara andra till lags har de svårare att utveckla en egen inre kompass och veta vad de själva vill. Barnen kan dessutom få svårt att känna sig tillräckliga och det kan leda till ångest och depressioner. Som förälder bör man därför acceptera om barnet inte vill göra samma sak som man själv vill.